רקמות על רשת תך קצר קבוצה 1024 – גודל 30/60,25/70 , 40/50