רקמה על רשת תך קצר קבוצה 25 -גודל 40X40 ס"מ ו-39X46 ס"מ

רקמה על רשת תך קצר קבוצה 25 -גודל 40X40 ס"מ ו-39X46 ס"מ